Jazyk/Language -

HTML

Co je to HTML ?

„Nejoblíbenější jazyk pro vytváření jednoduchých www stránek“


HTML (Hypertext Markup Language) je tagovací (značkovací) jazyk pro tvorbu jednoduchých www stránek. Používá tagy k formátování textu na webové stránce, jejichž jednotlivé názvy jsou uzavřeny v závorkách < > a každý tag má své vlastnosti (ztučnění, kurzíva písma). příklad ztučnění písma :

<strong>Tučný text</strong>

Druhy značekZnačky v HTML lze dělit do tří skupin, kde každá skupina má svojí funkci a užití značek :

Strukturální značky

Udávají strukturu dokumentu, označují, kde bude zobrazen např. další paragraf, nadpis, podnadpis, tabulka apod.

Zde je pár příkladů strukturálních tagů :

Paragraf

Paragraf je jednoduchý HTML tag, který nám umožní napsat text a upravovat jej.


Paragraf bez stylu


<p>nějaký text</p>

Paragraf se stylem


<p style="font-size: 20px;">nějaký text</p>

Nadpis a podnadpis

Nadpis zvětšuje font textu a využívá se na začátku webové stránky (záhlaví) a kdekoliv jinde v dokumentu. Pod nadpis můžeme přidat i podnadpis a podle SEO nesmíme přeskakovat tagy nadpisů a musí být uvedeny od největšího po nejmenší (h1, h2 a h3).


Nadpis a podnadpis


<h1>Toto je nadpis</h1>
<h2>Toto je podnadpis</h2>
<h3>Toto je podnadpis podnadpisu</h3>
...

Tabulka

Do tabulky lze zapsat data a řadit je do sloupců a řádků, v tabulce se využívá mnoho znaků...


Struktura tabulky


Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3
Příklad 1Příklad 2Příklad 3
Příklad 4Příklad 5Příklad 6

<table>
<tr><th>Sloupec 1</th><th>Sloupec 2</th><th>Sloupec 3</th></tr>
<tr><td>Příklad 1</td><td>Příklad 2</td><td>Příklad 3</td></tr>
<tr><td>Příklad 4</td><td>Příklad 5</td><td>Příklad 6</td></tr>
</table>

Sémantické (popisné) značky

Popisují povahu obsahu prvku, mezy tyto značky patří například titulek nebo adresa, umožňuje tedy strojům (botům) lépe porozumět kódu stránky.

Zde je pár příkladů sémantických tagů :

Titulek stránky

Titulek je text v hlavičce a zobrazuje se v titulkovém pruhu prohlížeče, ve výsledku vyhledávání, v historii prohlížeče. Titulek používají vyhledávače k určení, o čem webová stránka je.


Titulek


<title>Webedly - HTML</title>

Adresa

Pomocí tohoto tagu robotovi (vyhledávači) dáme vědět, kde se nachází e-mailová adresa například tvůrce webu apod.


Adresa


Tento článek vytvořilo Webedly.
Navštivte naší webovou stránku : webedly.tode.cz.

<address>
Tento článek vytvořilo <a href="mailto:webedlyexample@example.cz">Webedly</a>.<br>
Navštivte naší webovou stránku : <a href="http://www.webedly.tode.cz">webedly.tode.cz</a>.<br>
</address>

Stylické značky

Udávají vzhled prvku na webové stránce, mezi tyto značky se například řadí značka pro tučné písmo, kurzíva, zvýrazněný text, kód, proměnná a další. Tento druh značek se už přestává využívat a nahrazují ho kaskádové styly (CSS). Kaskádové styly umožňují, narozdíl od stylických značek v HTML, definovat rozdílná zobrazení pro různá zařízení.

Uvádím zde opět pár příkladů stylických tagů :


Ukázka tučného písma, kurzívy, zvýrazněného textu, kódu a proměnné


Toto je tučný text

Toto je Kurzíva

Toto je Zvýrazněný text (Kurzíva)

Toto je Kódový text

Toto je Text proměnné


Toto je <b>Tučný text</b>
Toto je <i>Kurzíva</i>
Toto je <em>Zvýrazněný text (Kurzíva)</em>
Toto je <code>Kódový text</code>
Toto je <var>Text proměnné</var>

Programy pro tvorbu HTML

Pro tvorbu HTML stránek lze využít spousta programů či editorů, avšak HTML kód můžete sepsat i v obyčejném textovém bloku (notepad). V praxi se ale používají složitější programy, které nám vytvoří webovou stránku skoro samy (vygenerují HTML kód).

  • Textový editor - Mezi tyto editory patří například Notepad++, SublimeText, Atom, Visual studio code a další. Zvládá barevnou syntaxi odlišování HTML tagů, dokáže vám nabídnout vhodnou značku...
  • WYSIWYG editor - Mezi tyto editory řadíme například Adobe Dreamweaver, Microsoft FrontPage a podobně. Tyto editory nepočítají s vaší znalostí HTML jazyka a pracujete tedy s hotovou webovou stránkou. Uživatel si může navrhnout HTML stránku a tento druh editoru mu vygeneruje HTML kód.

Shrnutí

Pomocí HTML jazyku vytvoříme opravdu jednoduché stránky pomocí různých textových nebo WYSIWYG editorů skoro bez žádného stylického upravení, ke stylickému upravení je vhodné používat kaskádové styly (CSS). V HTML zapisujeme informace pomocí různých značek (paragraf), které můžeme rozdělavat do tří skupin - strukturální značky, sémantické značky, stylické značky. Webová stránka Webedly byla vytvořena pomocí textového editoru Notepad++ jazyky HTML, CSS, Javascript, JQery.


Zpět

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich