Jazyk/Language -

Doména

Co je to Doména ?

„Označení jednoznačného jména počítače nebo počítačové sítě, které jsou připojené do Internetu.“


Doména, nebo-li internetová doména je unikátní jedinečná adresa, kterou si tvůrce internetové domény určí. Jméno internetové domény se píše do prohlížeče a může tvořit také část e-mailové adresy. Doména má hlavní funkci takovou, že nahrazuje číslo IP adresy a může také vypadat jako číslo IPv4 nebo IPv6. Doména tedy zjdenodušuje vyhledávání webových stránek pro uživatele tím, že uživatel nemusí složitě zadávat IP adresu a zadá pouze název tohoto webu začínající www(World Wide Web).jméno domény.přípona, například www.webedly.tode.cz a IP adresa webu 88.86.120.23.Avšak doménu můžeme přirovnat také k adrese našeho bydliště, PSČ apod. a kdyby jsme tyto udaje neměly, museli bychom se orientovat v zeměpisné šířce a délce, aby jsme věděli kde bydlí třeba váš kamarád.

Domény a jejich řády

Internetové domény se dělí podle řádů, můžeme tak poznat jestli je doména zaplacená a není nebezpečné na ní vstoupit.

  • Doména 1. řádu - Jedná se o nejvyšší úroveň webové domény, která může být zabezpečená pomocí SSL certifikátu a je tedy pro uživatele bezpečené zadávat v ní přihlašovací údaje. Tvar této domény vypadá například takto : www.doména.cz, je složená tedy z názvu domény a přípony, které lze dělit na mezinárodní TLD(.net, .com, ...) a pro jednotlivé země(.cz, .sk, .ar, .at, ...).
  • Doména 2. řádu - Doména, která je nejdůležitějších na rozmyšlení, aneb musíte zvážit, jaký název domény by se lidem snadno pamatoval a podle toho ji zvolit, jde totiž o hlavní část adresy. Tvar této domény vypadá www.doména.cz, doména 2. řádu je tedy název, který se musí důkladně rozmyslet a následně zvolit.
  • Doména 3. řádu - Jedná se o doménu nebo také subdoménu, která může být zaregistrovaná zdarma. Subdoménu lze vytvořit u domén druhého řádu a nemusíme za ní platit žádné peníze a je zcela zdarma. Na této domény není doporučeno zadávat jakékoli přihlašovací údaje, kreditní karty apod. protože tyto domény obvykle nemají SSL certifikát (ověření bezpečnosti) a může se tedy jednat o podvodnou stránku. Tvar této domény vypadá takto : www.nazev.subdomena.cz
  • Doména 4. řádu - Doména 4. řádu je taková doména, která začíná na www (World Wide Web).

Pokud vám tento popis nestačil, přikládám zde také obrázek, kde je tato problematika graficky znázorněna.

Doménový alias

Doménový alias zajišťuje to, že více domén směřuje na stejný webhosting, nebo-li na ten samý server. Totéž platí i pro e-mailové pošty. Doménový alias směřuje vždy na jednu hlavní doménu a nemá tak svůj vlastní prostor. Alias zobrazí stejnou prezentaci jako hlavní doména, ale pod jiným názvem adresy.

Shrnutí

Doména je tedy unikátní adresa, kterou si tvůrce internetové domény zvolí, její hlavní funkce je nahrazení IP nebo IPv4 a IPv6 adresy na název, který si tvůrce určil a tím zjednoduší vyhledání např. webové prezentace ostatním uživatelům internetu. Doménu lze rozdělit do jednotlivých řádů, kde 2.řád představuje nejdůležitější součást domény.


Zpět

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat